Friday, November 24, 2006

Дорноговь аймаг

Дорноговь аймаг Улаанбаатар хотоос 450 гаруй километрт тал хээр говийн бүсэд оршдог. Өмнөд талаараа БНХАУ-тай, Сүхбаатар, Хэнтий, Говьсүмбэр, Дундговь, Өмнөговь аймгуудтай хиллэдэг. Монгол орны өмнөд хилийн үүд хаалга болсон Замын Үүд, Ханги-Мандлын боомтуудтай. 51,0 мянга гаруй хүн амтай, 800,0 гаруй мянган толгой малтай. Хүн амын 28,0 хувь нь мал аж ахуй эрхэлдэг гэж үзвэл аж үйлдвэрлэл, худалдаа, дэд бүтцийн салбар түлхүү хөгжсөн энэ салбарт нийт ажил эрхлэгчдийн 50 гаруй хувь хамрагдаж байна. УБТЗам тус аймгийн 6 сумаар дамжиж 500 гаруй км үргэлжлэн өнгөрдөг.

1 comment:

SAAK said...

Дорноговь аймаг тэмээ ямаа ихтэй юу. Элс их болоор тэмээ нь олон уу?