Thursday, November 23, 2006

Мэдээлэл

Монгол улсын их хурлын гишүүд тус бүртээ 250 сая төгрөг улсын төсвөөс хувааж авахаар улайрч байна

1 comment:

SAAK said...

Би уг нь ирээдүйд өрсөлдөнө гэж бодож байсан одоо өнгөрлөө. Тийм их мөнгө хаанаас олно доо.