Thursday, April 05, 2012

Бээжин хотод

Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институтын орон нутгийн салбарын дарга нар Бээжин хотод аяллаа.

No comments: