Tuesday, May 15, 2012

НХХЯам




Нийгмийн Хамгаалал хөдөлмөрийн яам, Ажил олгогч эздийн холбоо, Үйлдвэрчний эвлэлээс зохион байгуулсан Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн салбар хороодын удирдах ажилтны семинарт суув

No comments: